Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Prezidentský protikandidát Zeman slibuje peníze za práci, chci ji

21. 09. 2012 16:04:50
Zeman mě pěkně rozesmál prohlášením o dávkách a že se peníze budou dávat za práci, smutné je že práce v Jihlavě není ani pro Drábkovo nevolnické nasazení, tak si říkám ať mi nějakou ti chytráci dají. Mám popřít své závazky, jako je třeba placení alimentů, splacení oprávněného dluhu, z pouhého důvodu neschopnosti naší vlády? Domnívám se že mám nárok na zajištění práce a adekvátního finančního ohodnocení.
Ž Á D O S T I O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ (PŘIDĚLENÍ) PRÁCE
VE SMYSLU SOCIÁLNÍ CHARTY
k doručení:
Poslanec PS PČR, Člen vlády ČR, Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR, Místopředseda TOP 09

Vážený pane ministře,

žádám Vás a kompetentní orgány (zejména ÚP a MPSV) ke splnění povinností (státu) České republiky k občanu ČR, a to ke zprostředkování (přidělení) práce takového rozsahu a finančního ohodnocení, včetně možnosti profesního začlenění k účasti na životě společnosti, abych nebyl (z důvodu mého propuštění ze zaměstnání jsem posléze ke dni.1.6.2011. rozšířil řady nezaměstnaných), a to včetně mých věřitelů závislý na sociálních dávkách poskytovaných sociálním systémem ČR, který neumožňuje důstojný plnohodnotný život v rámci přijatých platných právních norem, jakož i mezinárodních smluv, které byly Českou republikou přijaty a ratifikovány.
Jedná se zejména o splnění závazků a povinností České republiky vyplývající z Evropské sociální charty podepsané v Turíně dne 18. října 1961 ve znění dodatkových a pozměňujících protokolů podepsaných ČR ve Štrasburku dne 27. května 1992, z Listiny základních práv Evropské unie (2007/C 303/01), dále z Ústavního zákona č. 23/1991 Sb. ze dne 9.ledna 1991,kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky ve znění pozdějších změn a předpisů, zejména hlavy čtvrté Čl.26, dále zákona č. 435/2004 Sb. ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů a ostatních souvisejících smluv například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES 2000/78/ES, 2000/43/ES, dále Úředního věstníku Evropské unie 3 C 182/1 e ze dne 4.8.2009 ustálené judikatury EU a ČR.
Pokračování žádosti o zprostředkování zaměstnání :
K tomu zejména uvádím, že Česká republika se zavázala dosáhnout cíle plné zaměstnanosti. Tento cíl byl ještě v roce 1990 naplněn. Nutno konstatovat, že k udržení plné zaměstnanosti všech občanů České republiky tedy nemusela vyvinout žádné mimořádné úsilí. Výchozí podmínky jí umožňovaly pouze udržovat stav. Dalším důvodem ke zprostředkování zaměstnání (přidělení) adekvátní práce dle mojí dosažené kvalifikace a zdravotního stavu, které jsou připojeny v příloze, je tvrzení oficiálních úřadů ČR, že reálná životní úroveň neustále od roku 1991 roste, a že nepracují pouze Ti občané ČR kteří nechtějí pracovat, respektive se práci vyhýbají. Jakékoliv odůvodňování nebo tvrzení oficiálních orgánů České republiky o krizi a tím i nemožnosti splnění mojí žádosti odmítám, protože je vzhledem k oficiálním tvrzením orgánů ČR naprosto irelevantní. Pouze podotýkám, že bez práce a adekvátního finančního ohodnocení nemohu být svobodným a vykonávat nebo naplňovat ani demokratické principy, kterými se Česká republika na půdě EU, OSN a ve světě presentuje. Zajisté mezi námi nebude sporu, že svobodu volného pohybu, projevu, myšlení, osobní cti důstojnosti a další práva a svobody nezajistí stanovené existenční minimum ve výši 2.020,-Kč nebo další sociální dávky, např. příspěvku na bydlení a podobně. Ani po zvýšení této dávky, respektive po vykonání pro obec jakékoliv veřejně prospěšné práce včetně veřejné služby v délce 20 hodin za měsíc, respektive po zvýšení na 3 140 Kč,- tedy tzv. „životní minimum“, tyto základní práva nezajistí, a to ani oficiálně uznaná minimální mzda 8.000,-Kč hrubého, respektive po zdanění 7.126,-Kč čistého.
II. část: Na základě shora uvedeného proto žádám pro mojí osobu – občana České republiky zajistit účinný výkon práva na práci (zprostředkování zaměstnání) a spravedlivou odměnu (ve výši podle ČSÚ uváděné průměrné mzdy) za vykonanou práci ke kterému se zavázala i Česká republika a to ve stanovené lhůtě 30 dnů, maximálně 60 dnů dle zákona č. 500/2004 Sb. ve znění p.p. Správního řádu k vyřízení mojí žádosti.

Žádám pouze splnění k uplatnění mého nezadatelného práva na práci (zprostředkování zaměstnání) a spravedlivou odměnu podle platné právní úpravy, která by mně a mojí rodině zajistila slušnou životní úroveň, respektive Českou republikou uváděnou průměrnou životní úroveň průměrné České rodiny. Stejně tak jako Česká republika, i já jsem vázán povinností vytvořit si podmínky pro sebe a mojí rodinu do té míry, abychom měly ve stáří zajištění do té míry, které umožňuje svobodně si zvolit životní styl a zvolit si nezávislý život ve známém prostředí s poskytnutím: bydlení přiměřeného potřebám a zdravotnímu stavu. Vzhledem k tomu, že se o přiměřenou práci marně pokouším dlouhou dobu, což dokládám, viz přílohy z ÚP a ostatních organizací, nezbývá mi jiná možnost, než-li takto oficiálně požádat o zprostředkování zaměstnání (práci) a zejména o vytvoření podmínek ke kterým se Česká republika zavázala.
Na základě shora uvedeného proto žádám pro mojí osobu – občana České republiky zajistit účinný výkon práva na práci (zprostředkování zaměstnání) a spravedlivou odměnu (ve výši podle ČSÚ uváděné průměrné mzdy) za vykonanou práci ke kterému se zavázala i Česká republika a to ve stanovené lhůtě 30 dnů, maximálně 60 dnů dle zákona č. 500/2004 Sb. ve znění p.p. Správního řádu k vyřízení mojí žádosti.
V případě, že není možné moji žádost kladně vyřídit a Vámi splnit povinnosti vyplývající kompetentními orgány ČR v minulosti ratifikovaných smluv a závazků, žádám Vás tímto o úřední potvrzení o porušování výše uvedených základních lidských práv ze strany České republiky, tak abych mohl učinit další kroky na mezinárodní úrovni, včetně zveřejnění o jejich porušování. Současně požaduji moji žádost a Vaši odpověď uveřejnit na oficiálních internetových stránkách Úřadu vlády a MPSV v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Za kladné vyřízení mojí žádosti v zákonné lhůtě Vám předem děkuji.

Vladimír Prokeš
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava
Česká republika
Tel: +420 603 707 851
Datová schránka ID: gr9seke

job@vladimirprokes.cz

Podpis :.Prokeš Vladimír.. Dne:..21.9 2012..


Přílohy :
1. Životopis je veřejně dostupný
2. V evidenci na ÚP od loňského roku
3. Zdravotní dokumentace je u lékařů
4. další články budou následovat...

Poučení, pokyny pro žadatele :
- Ve smyslu § 11, § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“), a s přihlédnutím k § 1 a k § 20 až § 28a zákona č. 2/1969 Sb. je správní úřad povinen (když je věcně nepříslušný) postoupit k řízení podání, včetně příslušné části fotokopií příloh věcně a místně příslušnému úřadu k řízení. (žádost lze tudíž podat i na jiném ÚP)
- ÚP je povinen na požádání poskytnout ve smyslu správního řádu HLAVY II, ZÁKLADNÍCH ZÁSAD ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ pomoc při sepsání žádosti (t.j. že lze v mimořádných případech nadiktovat úředníkovi obsah textu do protokolu viz též § 37 a ust. související správního řádu a ostatních zákonů)
- Rozhodnutí o žádosti lze požadovat k doručení na tzv. „doručovací“ adresu žadatele, která nemusí být totožná s trvalým pobytem

Autor: Vladimír Prokeš | pátek 21.9.2012 16:04 | karma článku: 11.05 | přečteno: 967x

Další články blogera

Vladimír Prokeš

Návrat ke kořenům, pohanství a šamanismus v Evropě

Slovanský kruh s European Congress of Ethnic Religions zvou na mezinárodní forum. Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Velká aula (místnost 131), nám. Jana Palacha 1, Praha 1, se stává místem, kde se nám otevřou dějiny.

14.7.2016 v 8:12 | Karma článku: 6.23 | Přečteno: 197 | Diskuse

Vladimír Prokeš

Máme výročí ČESKOSLOVENSKA, co všechno člověka ještě může ovlivnit.

Při dlouhém hledání pozitivního pohledu na svět, dostávám stále silnější pocit cesty správným směrem. Trochu bloudím a hledám správný směr.

27.10.2014 v 18:37 | Karma článku: 6.75 | Přečteno: 323 | Diskuse

Další články z rubriky Ekonomika

Lumír Vitha

Porcování medvěda, který nebyl, aneb volební kampaň zdarma

Sotva jsme po Novém roce rozlepili oko zarudlé ještě stopami silvestrovského ejchuhů, dozvěděli jsme se, jací jsme dobří hospodáři, bo jsme hospodařili s přebytkem nějakých 60 miliard Kč. Někteří z nás si to ráno docela pamatují.

21.4.2017 v 12:31 | Karma článku: 18.94 | Přečteno: 482 | Diskuse

Jakub Kouřil

Chcete více peněz? Musíte mazat staré

Výhoda má tendenci zaniknout v okamžiku, kdy je objevena. Ne náhodou se ti nejlepší obchodníci vyznačují pozoruhodnou schopností měnit svá stanoviska rychlostí blesku.

21.4.2017 v 12:09 | Karma článku: 7.80 | Přečteno: 450 | Diskuse

Hana Stastna

Ženský pohled na korunu utrženou ze řetězu

Dříve jsem měla jasno, kolik kilogramů živé váhy si, vzhledem k mé výšce, mohu dovolit, abych se cítila dobře, tzn. abych se líbila klukům, míň holkám a hlavně sama sobě.

21.4.2017 v 10:34 | Karma článku: 18.21 | Přečteno: 833 | Diskuse

Markéta Šichtařová

Návod, jak školou vychovat stádo

Čím víc se úřady snaží ve školství o prosazení uniformity a rovných příležitostí, tím víc se rozmáhá – neváhám to tak označit – diskriminace, mezi dětmi se rozevírají nůžky a slušné vzdělání se stává luxusním zbožím.

21.4.2017 v 8:00 | Karma článku: 48.26 | Přečteno: 19453 | Diskuse

Eva Kislingerová

Zdanění práce: Doprava či doleva, stát se svých příjmů nevzdá

Jak moc zdanit lidskou práci? Odpovědi na tuto otázku se někdy až dramaticky různí, proto mě minulý týden zaujal titulek článku informující o tom, že míra zdanění zaměstnanců v naší vlasti je vyšší, než je tomu ve Švédsku.

20.4.2017 v 21:33 | Karma článku: 16.34 | Přečteno: 518 | Diskuse
Počet článků 26 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 952

Postřehy ze života,sny úcta k životu a láska
to jsou věci které nám chybí.
Autor je průměrný občan, který už se nemůže
dívat na nepořádek v naší zemi.
Díky snům, štěstí a lásce, může žít dál.                                                                                                  

Má rád lidi básně a přírodu. 

Oficiální stránka - Vladimír Prokeš 

 

vstup-a-info.jpg

 

 

Seznam rubrik

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Oblíbené články

Oblíbené knihy

Napište mi

Vzkaz autorovi


Zbývá 1000 znaků.


Toto opatření slouží jako ochrana proti webovým robotům.
Při zapnutém javaskriptu se pole vyplní automaticky.


více


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.