Vladimír Prokeš

Prezidentský protikandidát Zeman slibuje peníze za práci, chci ji

21. 09. 2012 16:04:50
Zeman mě pěkně rozesmál prohlášením o dávkách a že se peníze budou dávat za práci, smutné je že práce v Jihlavě není ani pro Drábkovo nevolnické nasazení, tak si říkám ať mi nějakou ti chytráci dají. Mám popřít své závazky, jako je třeba placení alimentů, splacení oprávněného dluhu, z pouhého důvodu neschopnosti naší vlády? Domnívám se že mám nárok na zajištění práce a adekvátního finančního ohodnocení.
Ž Á D O S T I O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ (PŘIDĚLENÍ) PRÁCE
VE SMYSLU SOCIÁLNÍ CHARTY
k doručení:
Poslanec PS PČR, Člen vlády ČR, Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR, Místopředseda TOP 09

Vážený pane ministře,

žádám Vás a kompetentní orgány (zejména ÚP a MPSV) ke splnění povinností (státu) České republiky k občanu ČR, a to ke zprostředkování (přidělení) práce takového rozsahu a finančního ohodnocení, včetně možnosti profesního začlenění k účasti na životě společnosti, abych nebyl (z důvodu mého propuštění ze zaměstnání jsem posléze ke dni.1.6.2011. rozšířil řady nezaměstnaných), a to včetně mých věřitelů závislý na sociálních dávkách poskytovaných sociálním systémem ČR, který neumožňuje důstojný plnohodnotný život v rámci přijatých platných právních norem, jakož i mezinárodních smluv, které byly Českou republikou přijaty a ratifikovány. Jedná se zejména o splnění závazků a povinností České republiky vyplývající z Evropské sociální charty podepsané v Turíně dne 18. října 1961 ve znění dodatkových a pozměňujících protokolů podepsaných ČR ve Štrasburku dne 27. května 1992, z Listiny základních práv Evropské unie (2007/C 303/01), dále z Ústavního zákona č. 23/1991 Sb. ze dne 9.ledna 1991,kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky ve znění pozdějších změn a předpisů, zejména hlavy čtvrté Čl.26, dále zákona č. 435/2004 Sb. ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů a ostatních souvisejících smluv například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES 2000/78/ES, 2000/43/ES, dále Úředního věstníku Evropské unie 3 C 182/1 e ze dne 4.8.2009 ustálené judikatury EU a ČR. Pokračování žádosti o zprostředkování zaměstnání : K tomu zejména uvádím, že Česká republika se zavázala dosáhnout cíle plné zaměstnanosti. Tento cíl byl ještě v roce 1990 naplněn. Nutno konstatovat, že k udržení plné zaměstnanosti všech občanů České republiky tedy nemusela vyvinout žádné mimořádné úsilí. Výchozí podmínky jí umožňovaly pouze udržovat stav. Dalším důvodem ke zprostředkování zaměstnání (přidělení) adekvátní práce dle mojí dosažené kvalifikace a zdravotního stavu, které jsou připojeny v příloze, je tvrzení oficiálních úřadů ČR, že reálná životní úroveň neustále od roku 1991 roste, a že nepracují pouze Ti občané ČR kteří nechtějí pracovat, respektive se práci vyhýbají. Jakékoliv odůvodňování nebo tvrzení oficiálních orgánů České republiky o krizi a tím i nemožnosti splnění mojí žádosti odmítám, protože je vzhledem k oficiálním tvrzením orgánů ČR naprosto irelevantní. Pouze podotýkám, že bez práce a adekvátního finančního ohodnocení nemohu být svobodným a vykonávat nebo naplňovat ani demokratické principy, kterými se Česká republika na půdě EU, OSN a ve světě presentuje. Zajisté mezi námi nebude sporu, že svobodu volného pohybu, projevu, myšlení, osobní cti důstojnosti a další práva a svobody nezajistí stanovené existenční minimum ve výši 2.020,-Kč nebo další sociální dávky, např. příspěvku na bydlení a podobně. Ani po zvýšení této dávky, respektive po vykonání pro obec jakékoliv veřejně prospěšné práce včetně veřejné služby v délce 20 hodin za měsíc, respektive po zvýšení na 3 140 Kč,- tedy tzv. „životní minimum“, tyto základní práva nezajistí, a to ani oficiálně uznaná minimální mzda 8.000,-Kč hrubého, respektive po zdanění 7.126,-Kč čistého. II. část: Na základě shora uvedeného proto žádám pro mojí osobu – občana České republiky zajistit účinný výkon práva na práci (zprostředkování zaměstnání) a spravedlivou odměnu (ve výši podle ČSÚ uváděné průměrné mzdy) za vykonanou práci ke kterému se zavázala i Česká republika a to ve stanovené lhůtě 30 dnů, maximálně 60 dnů dle zákona č. 500/2004 Sb. ve znění p.p. Správního řádu k vyřízení mojí žádosti.

Žádám pouze splnění k uplatnění mého nezadatelného práva na práci (zprostředkování zaměstnání) a spravedlivou odměnu podle platné právní úpravy, která by mně a mojí rodině zajistila slušnou životní úroveň, respektive Českou republikou uváděnou průměrnou životní úroveň průměrné České rodiny. Stejně tak jako Česká republika, i já jsem vázán povinností vytvořit si podmínky pro sebe a mojí rodinu do té míry, abychom měly ve stáří zajištění do té míry, které umožňuje svobodně si zvolit životní styl a zvolit si nezávislý život ve známém prostředí s poskytnutím: bydlení přiměřeného potřebám a zdravotnímu stavu. Vzhledem k tomu, že se o přiměřenou práci marně pokouším dlouhou dobu, což dokládám, viz přílohy z ÚP a ostatních organizací, nezbývá mi jiná možnost, než-li takto oficiálně požádat o zprostředkování zaměstnání (práci) a zejména o vytvoření podmínek ke kterým se Česká republika zavázala.
Na základě shora uvedeného proto žádám pro mojí osobu – občana České republiky zajistit účinný výkon práva na práci (zprostředkování zaměstnání) a spravedlivou odměnu (ve výši podle ČSÚ uváděné průměrné mzdy) za vykonanou práci ke kterému se zavázala i Česká republika a to ve stanovené lhůtě 30 dnů, maximálně 60 dnů dle zákona č. 500/2004 Sb. ve znění p.p. Správního řádu k vyřízení mojí žádosti.
V případě, že není možné moji žádost kladně vyřídit a Vámi splnit povinnosti vyplývající kompetentními orgány ČR v minulosti ratifikovaných smluv a závazků, žádám Vás tímto o úřední potvrzení o porušování výše uvedených základních lidských práv ze strany České republiky, tak abych mohl učinit další kroky na mezinárodní úrovni, včetně zveřejnění o jejich porušování. Současně požaduji moji žádost a Vaši odpověď uveřejnit na oficiálních internetových stránkách Úřadu vlády a MPSV v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Za kladné vyřízení mojí žádosti v zákonné lhůtě Vám předem děkuji.

Vladimír Prokeš
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava
Česká republika
Tel: +420 603 707 851
Datová schránka ID: gr9seke

job@vladimirprokes.cz

Podpis :.Prokeš Vladimír.. Dne:..21.9 2012..


Přílohy :
1. Životopis je veřejně dostupný
2. V evidenci na ÚP od loňského roku
3. Zdravotní dokumentace je u lékařů
4. další články budou následovat...

Poučení, pokyny pro žadatele :
- Ve smyslu § 11, § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“), a s přihlédnutím k § 1 a k § 20 až § 28a zákona č. 2/1969 Sb. je správní úřad povinen (když je věcně nepříslušný) postoupit k řízení podání, včetně příslušné části fotokopií příloh věcně a místně příslušnému úřadu k řízení. (žádost lze tudíž podat i na jiném ÚP)
- ÚP je povinen na požádání poskytnout ve smyslu správního řádu HLAVY II, ZÁKLADNÍCH ZÁSAD ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ pomoc při sepsání žádosti (t.j. že lze v mimořádných případech nadiktovat úředníkovi obsah textu do protokolu viz též § 37 a ust. související správního řádu a ostatních zákonů)
- Rozhodnutí o žádosti lze požadovat k doručení na tzv. „doručovací“ adresu žadatele, která nemusí být totožná s trvalým pobytem

Zvyšte článku karmu!
Autor: Vladimír Prokeš | | karma: 11.05 | přečteno: 967 ×
Facebook Twitter Google Plus

Diskuse

Vstoupit

V diskusi je 2 příspěvků.
Poslední z 21. 9. 2012, 20:10

Poslední články autora
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU iDNES.cz